- Xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.
- Tiêu thụ cà phê của Trung Quốc đang tăng khoảng 20%/ năm, cao hơn 2% so với tốc độ tăng trưởng toàn cầu.
- Tiêu thụ nội địa của Thị trường Trung Quốc niên vụ 2020/21 là khoảng 201 nghìn tấn cà phê, tăng 2,92% so với niên vụ trước.

Mục lục:
1. Tình hình xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc
2. Thị trường cà phê tại Trung Quốc
3. Dự báo