Phần 1. Tình hình giao thương đối với ngành dược phẩm trong UKVFTA:
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam đạt 294,89 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng mạnh 26,03% so với cùng thời điểm năm 2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm đạt 2,19 tỷ USD, tăng 1,11% so với cùng kỳ năm trước. Về tỷ trọng nhập khẩu dược phẩm trong tổng kim ngạch nhập khẩu chung của Việt Nam, nhập khẩu dược phẩm lần lượt chiếm 1,07% trong tháng 8/2023 và chiếm 1,06% trong 8 tháng đầu năm 2023.  

Theo số liệu của Hải quan Vương quốc Anh, nhập khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh trong tháng 7/2023 đạt 23,34 nghìn tấn với trị giá 1,56 tỷ bảng Anh, tăng 44,57% về lượng nhưng giảm 4,93% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 7/2022, nhập khẩu dược phẩm tăng 12,78% về lượng và giảm 17,15% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, lượng nhập khẩu dược phẩm đạt 124,68 nghìn tấn với trị giá 11,12 tỷ bảng Anh, giảm 10,23% về lượng và giảm 18,84% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.  

Xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh trong tháng 7/2023 đạt 14,93 nghìn tấn với trị giá 1,64 tỷ bảng Anh, tăng 0,08% về lượng và tăng 10,72% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 7/2022, xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh giảm 11,67% về lượng và giảm 13,71% về trị giá. Tính chung 7 tháng năm 2023, lượng xuất khẩu dược phẩm đạt 96,49 nghìn tấn với trị giá 11,8 tỷ bảng Anh, giảm 12,74% về lượng nhưng tăng 2,87% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.  

Phần 2. Cập nhật các quy định, chính sách Vương quốc Anh xuất bản hướng dẫn đầu tiên về truyền thông xã hội cho các công ty dược phẩm

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 
 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC PHẨM TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA  
1. Phân tích hoạt động nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam từ các thị trường trong UKVFTA    
2. Phân tích tình hình thương mại và thị trường dược phẩm của Vương quốc Anh    
2.1. Tình hình nhập khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh    
2.2. Tình hình xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh    
3. Danh sách các công ty dược phẩm ở Vương quốc Anh   
4. Danh sách những mặt hàng dược phẩm Việt Nam nhập của vương quốc Anh trong tháng 8/2023   

PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH DƯỢC PHẨM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI LEN     

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chủng loại dược phẩm của Vương quốc Anh nhập khẩu trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023
Bảng 2: Top 25 thị trường Vương quốc Anh nhập khẩu dược phẩm trong tháng 7/2023
Bảng 3: Chủng loại dược phẩm của Vương quốc Anh xuất khẩu trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023
Bảng 4: Top 25 thị trường xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh trong tháng 7/2023
Bảng 5: Danh sách một số doanh nghiệp chuyên xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh
Bảng 6: Danh sách một số doanh nghiệp chuyên nhập khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh
Bảng 7: Danh sách những mặt hàng dược phẩm Việt Nam nhập của vương quốc Anh trong tháng 8/2023