Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 
7/2023, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Vương quốc 
Anh đạt 77,1 triệu USD, tăng 11,05% so với tháng 6/2023 và tăng 3,14% 
so với tháng 7/2022. Tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 
sang Vương quốc Anh tổng 450,6 triệu USD mặt hàng giầy dép các loại, 
tăng 5,03% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 
2023, tỷ trọng xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Vương quốc Anh 
chỉ chiếm 3,87% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép của 
nước ta và chiếm tỷ trọng 12,89% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam sang Vương Quốc Anh. 

Về chủng loại giày dép nhập khẩu từ Việt Nam, Vương quốc Anh 
nhập khẩu chủ yếu là mã HS 6404 (giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa, 
da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt). Giá trị nhập khẩu 
mã hàng hóa này đạt trên 15,22 triệu bảng Anh trong tháng 6/2023, giảm 
4,5% về lượng và giảm 25,3% về trị giá so với tháng trước đó; giảm 31,8% về 
lượng và 29,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu 
năm, Vương quốc Anh đã nhập khẩu từ Việt Nam tổng 115,06 triệu bảng Anh 
mặt hàng có mã HS 6404, giảm 14,4% về lượng nhưng tăng 12,5% về trị giá 
so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 45,5% trong tổng kim ngạch Vương 
quốc Anh nhập khẩu giày dép của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. 
Theo số liệu của Hải quan Vương quốc Anh, trong tháng 6/2023, 
nhập khẩu giày dép của nước này từ Việt Nam đạt 367,97 triệu bảng Anh, 
tăng 7,7% về lượng nhưng giảm 3,2% về trị giá so với tháng trước đó; giảm 
3% về lượng và giảm 2,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 
tháng đầu năm, Vương quốc Anh nhập khẩu tổng 253,02 triệu bảng Anh mặt 
hàng giày dép từ Việt Nam, tăng 6,5% về lượng và tăng 24,2% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ trọng 11,61% trong tổng kim ngạch nhập 
khẩu giầy dép của Vương quốc Anh. Việt Nam trở thành nước đứng thứ 3 
trong danh sách các thị trường nhập khẩu giày dép lớn nhất của Vương quốc 
Anh. Còn nếu xét riêng ở khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 2 trong số 
những thị trường nhập khẩu giày dép lớn nhất vào Vương quốc Anh chỉ sau 
Trung Quốc. 

Đối với các sản phẩm túi xách, vali, ô dù, Việt Nam là nhà xuất khẩu 
lớn trên thế giới, tuy nhiên trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu mặt hàng 
này của nước ta cũng gặp nhiều khó khăn và ghi nhận tình trạng sụt giảm so 
với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 8/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 8,8 triệu 
USD mặt hàng túi xách, vali, ô dù, giảm 11,01% so với tháng trước đó và 
giảm 33,61% so với cùng tháng năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất 
khẩu túi xách, vali, ô dù của Việt Nam đạt 69,85 triệu USD, giảm 7,42% so 
với cùng kỳ 2022. Riêng với thị trường Vương quốc Anh, xuất khẩu túi xách, 
vali, ô dù của Việt Nam chiếm tỷ trọng 2,59% trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu túi xách, vali, ô dù của nước ta và chiếm tỷ trọng 1,46% trong tổng kim 
ngạch hàng hoá nước ta xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong tháng 8/2023. 
Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu túi xách, vali, ô dù sang Vương quốc Anh 
chiếm tỷ trọng 2,79% trong tổng kim ngạch xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của 
Việt Nam và chiếm tỷ trọng 1,71% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam sang Vương quốc Anh. 

Từ cuối năm 2022 đến quá nửa đầu năm 2023, những thông tin như 
xung đột địa chính trị, kinh tế toàn cầu suy yếu, lạm phát tăng cao ở các nước 
phát triển nên đã khiến cho các ngành hàng nói chung và lĩnh vực da giày nói 
riêng tiếp tục đối mặt với những khó khăn. Lạm phát tăng cao dẫn đến lực cầu 
thấp, các quốc gia đều giảm nhập khẩu. Cùng với đó, sức cạnh tranh từ các 
quốc gia đối thủ ngày càng khốc liệt khiến lượng hàng tồn kho của các doanh 
nghiêp da giày tăng cao, đơn hàng giảm đáng kể cả về số lượng và đơn giá đã 
khiến nhiều doanh nghiệp mất cân đối về dòng tiền và cả nguồn vốn. 
Theo các chuyên gia dự báo, tình hình khó khăn sẽ còn kéo dài đến quý IV của 
năm 2023. Sang đầu năm 2024, số lượng đơn hàng có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi, kỳ 
vọng bức tranh xuất khẩu da giày của nước ta sẽ tươi sáng hơn. 
Tóm lại, với tình hình trên thế giới và trong nước, dự báo thị trường 
xuất khẩu nói chung và xuất khẩu da giày nói riêng trong những tháng tới còn 
khó khăn kéo dài đến hết năm 2023. Nếu có sự tăng trưởng trở lại thì cũng chỉ 
ở mức tốt hơn so với các quý trước, rất khó để đạt được mức tăng trưởng như 
những năm trước. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
MỤC LỤC 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
TÓM TẮT 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG CỦA NGÀNH HÀNG DA GIÀY 
TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
 
1. Hoạt động xuất khẩu da giày của Việt Nam sang Vương quốc Anh 
2. Phân tích cạnh tranh và thị phần mặt hàng da giày của Việt Nam tại 
Vương quốc Anh
3. Thông tin về thị trường giày dép Vương Quốc Anh
3.1. Đặc điểm thị trường giày dép Vương Quốc Anh  
3.2. Các doanh nghiệp nhập khẩu 
PHẦN II. CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH 
HÀNG DA GIÀY TẠI THỊ TRƯỜNG ANH
 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Tỷ trọng xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam sang Vương 
Quốc Anh trên tổng xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 
2022-2023. 
Biểu đồ 2: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam sang 
Vương quốc Anh.
Biểu đồ 3: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu túi xách, vali, ô dù của Việt Nam 
sang Vương quốc Anh.
Biểu đồ 4: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu giày dép và túi xách, vali, ô dù của 
Việt Nam sang Vương quốc Anh.
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chủng loại giày dép Vương quốc Anh nhập khẩu từ Việt Nam trong 6 
tháng đầu năm 2023.  
Bảng 2: Nhập khẩu giày dép các loại của Vương quốc Anh từ một số thị trường 
6 tháng đầu năm 2023 (Việt Nam đứng thứ 3) 
Bảng 3: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu giày dép 
theo mã HS 64.03 (mã HS này doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu)
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Một số dự báo về xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Vương quốc 
Anh trong năm 2023 
Hộp 2: Thị phần giày dép của Việt Nam tại Anh trong 6 tháng năm 2023.