Trong tháng 7/2023, lượng cà phê của Việt Nam xuất khẩu sang Vương 
quốc Anh giảm cùng với xu hướng giảm của xuất khẩu cà phê chung. Tính chung 
7 tháng 2023, lượng xuất khẩu cà phê sang Vương quốc Anh và lượng xuất khẩu 
cà phê cả nước cùng giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức giảm sang 
Vương quốc Anh nhiều hơn. 

Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 7/2023 sang Vương quốc 
Anh đạt 2.791 USD/tấn, đổi chiều giảm 0,39% so với tháng trước nhưng tăng 
27,39% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, giá trung 
bình xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường này đạt 2.394 USD/tấn, tăng 
17,82% so với cùng kỳ năm trước. 

Tháng 6/2023, Vương quốc Anh nhập khẩu cà phê từ hơn 60 thị trường. 
Đứng đầu là Việt Nam (tháng thứ 3 liên tiếp là thị trường cung cấp chính cà phê 
tới Vương Quốc Anh), tiếp đến Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Italy. Tính 
chung 6 tháng năm 2023, Việt Nam vươn lên thành thị trường cung cấp chính 
thay vị trí của Brazil. 

Tính chung 6 tháng năm 2023, cà phê mã HS 090111 (cà phê không bao 
gồm rang và khử caffein) của Vương quốc Anh được nhập khẩu nhiều nhất từ thị 
trường Việt Nam với khối lượng 21.578 tấn, giảm 43,78% về lượng so với cùng 
kỳ năm trước và chiếm 28,77% khối lượng; tiếp đến là thị trường Brazil với 
21.159 tấn, giảm 9,59% về lượng so với cùng kỳ năm trước và chiếm 28,21%. 

Tính chung 6 tháng năm 2023, cà phê mã HS 210112 (Các chế phẩm có 
thành phần cơ bản là chất chiết xuất, tinh chất hoặc chất cô đặc từ cà phê hoặc 
có thành phần cơ bản là cà phê) của Vương quốc Anh được xuất khẩu nhiều nhất 
sang thị trường Đức với khối lượng 912 tấn, giảm 54,44% về lượng so với cùng 
kỳ năm trước và chiếm 18,23% khối lượng; tiếp đến là thị trường Hà Lan với 636 
tấn, tăng 54,31% về lượng so với cùng kỳ năm trước và chiếm 12,7%. 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of Agriculture) dự báo 
sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2023/24 tăng 2,5% đạt 174,3 triệu bao, xuất 
khẩu đạt 122,2 triệu bao. Sản lượng cao hơn ở Brazil và Việt Nam dự kiến sẽ bù 
đắp cho sản lượng giảm ở Indonesia. 

Cơ quan Sức khỏe và An toàn của Vương quốc Anh (HSE) đã ban hành 
Cảnh báo an toàn liên quan đến việc tiếp xúc với hơi Diacetyl có thể gây ra bệnh 
phổi nghiêm trọng và không thể phục hồi. Sự phơi nhiễm có thể xảy ra thông qua 
việc sử dụng hương liệu và là sản phẩm phụ của quá trình rang cà phê. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 
TÓM TẮT
1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM 
SANG THỊ TRƯỜNG TRONG UKVFTA 

1.1. Diễn biến lượng và trị giá xuất khẩu và tỷ trọng của thị trường 
Vương quốc Anh trong tổng xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
1.2. Tình hình chung về xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
1.3. Diễn biến giá xuất khẩu 
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ 
CỦA VƯƠNG QUỐC ANH.
2.1. Tình hình nhập khẩu cà phê vào Vương quốc Anh 
2.2. Tình hình xuất khẩu cà phê từ Vương quốc Anh 
2.3. USDA dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2023/24
3. THAM KHẢO THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỐI TÁC, DOANH NGHIỆP 
TRONG LĨNH VỰC CÀ PHÊ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH 
3.1. Tham khảo doanh nghiệp rang xay cà phê của Vương quốc Anh 
3.2. Doanh nghiệp Vương quốc Anh nhập khẩu cà phê 
4. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH 
HÀNG CÀ PHÊ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG, HỘP 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

Biểu đồ 1: Lượng và trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Vương quốc 
Anh tới tháng 7/2023 
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của cà phê xuất khẩu sang Vương quốc Anh trong tổng cà 
phê của Việt Nam xuất khẩu ra thế giới tới tháng 7/2023 
Biểu đồ 3: So sánh diễn biến giá xuất khẩu cà phê trung bình tháng của Việt Nam 
ra thị trường thế giới và sang thị trường Vương quốc Anh tới tháng 7/2023  
Biểu đồ 4: Lượng nhập khẩu cà phê mã HS 0901 (Cà phê, đã hoặc chưa rang 
hoặc khử caffein) của Vương quốc Anh tới tháng 6/2023  
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường cung ứng cà phê mã HS 0901 (Cà phê, đã hoặc chưa 
rang hoặc khử caffein) vào Vương quốc Anh tháng 6 và 6 tháng năm 2023
Biểu đồ 6: Lượng xuất khẩu cà phê mã HS 2101 (Các chất chiết xuất, tinh chất và 
chất cô đặc của cà phê) của Vương quốc Anh tới tháng 6/2023  
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê mã HS 2101 (Các chất chiết xuất, 
tinh chất và chất cô đặc của cà phê) từ Vương quốc Anh tháng 6 và 6 tháng năm 
2023

DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Chủng loại cà phê nhập khẩu vào Vương quốc Anh trong tháng 6 và 6 
tháng năm 2023 
Bảng 2: 25 thị trường cung ứng cà phê mã HS 0901 (Cà phê, đã hoặc chưa rang 
hoặc khử caffein) lớn nhất vào Vương quốc Anh, theo lượng nhập khẩu 6 tháng 
năm 2023 
Bảng 3: Chủng loại cà phê xuất khẩu của Vương quốc Anh trong tháng 6 và 6 
tháng năm 2023
Bảng 4: 25 thị trường xuất khẩu cà phê mã HS 2101 (Các chất chiết xuất, tinh 
chất và chất cô đặc của cà phê) của Vương quốc Anh tháng 6 và 6 tháng năm 2023
Bảng 5: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu cà phê mã HS 
090111 tháng 6/2023