Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Sắt, thép

Thông tin xuất khẩu sắt thép và sản phẩm sắt thép sang EU giai đoạn 2016-2020 và nửa đầu năm 2021, cơ hội, thách thức và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu

  • Thời gian: 01/08/2021
  • Số trang : 22
  • 1 lượt tải về
  • 1.922 lượt xem
Giá bán: 1.000.000 đ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Miễn phí
  • Miễn phí
Miễn phí
  • Miễn phí
Miễn phí
  • Miễn phí

Mới cập nhập

550.000 đ