Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Sắt, thép

Thông tin xuất khẩu sắt thép và sản phẩm sắt thép sang EU giai đoạn 2016-2020 và nửa đầu năm 2021, cơ hội, thách thức và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu

Giá bán: 1.000.000 đ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Mới cập nhập