Nội dung gồm có:
I.Thị trường quốc tế
1.1. Diễn biến giá
1.2. Nguồn cung
1.3. Nhu cầu
II.Thị trường trong nước
2.1. Nhập khẩu xăng dầu tháng 2 và 2 tháng năm 2021 
2.2. Xuất khẩu xăng dầu tháng 2 và 2 tháng năm 2021
III.  Dự báo, cảnh báo
Tổng hợp dự báo, cảnh báo giá dầu của một số tổ chức quốc tế

Biểu đồ:
Biểu đồ giá dầu WTI, Brent, xăng RON 92 tháng 3/2021
Nguồn cung dầu của thế giới và OPEC
Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC
Sản lượng dầu mỏ hàng tháng của Na Uy
Sản lượng dầu mỏ hàng tháng của Trung Quốc
Sản lượng nhiên liệu dầu mỏ hàng tháng của Nga
Nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc
Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ
Nhu cầu xăng dầu của 4 nước lớn Châu Âu
Nhập khẩu xăng dầu tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021
Xuất khẩu xăng dầu tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021
Sản lượng dầu thô hàng tháng của Mỹ
Dự báo nguồn cung của các nước ngoài OPEC năm 2021
Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021