Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Phân bón

Thông tin thị trường trong nước, thế giới, xuất nhập khẩu phân bón trong tháng 4/2023 và dự báo

Giá bán (Price): 1.000.000 vnđ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Mới cập nhập

1.100.000 vnđ
1.100.000 vnđ
2.000.000 vnđ
1.100.000 vnđ