Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Phân bón

Thông thị trường phân bón trong nước, thế giới, xuất nhập khẩu quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023, nhận định và dự báo

Giá bán: 2.000.000 đ
Chia sẽ

Cùng chuyên mục

Mới cập nhập

1.100.000 đ
1.100.000 đ