- Trong tháng 4/2023, chỉ số giá thịt thế giới tăng so với tháng trước, trong đó giá thịt lợn tăng mạnh nhất do các nước châu Á tăng cường nhập khẩu, trong khi nguồn cung tiếp tục hạn chế ở một số nước xuất khẩu hàng đầu do chi phí chăn nuôi cao và bị ảnh hưởng bởi dịch ASF.
- Chăn nuôi lợn trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn khiến tăng trưởng đàn lợn tiếp tục xu hướng giảm. Theo Tổng cục Thống kê ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 4/2023, tăng 3,7% so với cùng thời điểm năm 2022.
- Nhập khẩu thịt lợn trong quý I/2023 giảm cả về lượng và trị giá so với tháng trước.

MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 
1.1 Diễn biến giá thịt lợn trên thị trường thế giới 
1.2 Tình hình sản xuất 
1.3 Tình hình xuất, nhập khẩu 

2.Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu con giống 

3. Dự báo: 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 4/2023 
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 4/2023
Bảng 3:Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Nam tháng 4/2023
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 3/2023
Bảng 5: Nhập khẩu thịt các loại trong 3 tháng năm 2023 
Bảng 6: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 3/2023 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn lợn qua các tháng   
Biểu đồ 2: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Bắc qua các tháng   
Biểu đồ 3: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Nam qua các tháng    
Biểu đồ 4: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 3/2023    
Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 7: Thị phần trị trường nhập khẩu thịt lợn trong tháng 3/2023    
Biểu đồ 8: Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh của Việt Nam qua các tháng  
Biểu đồ 9: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T3/2023  
Biểu đồ 10: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T3/2023