- Giá thịt lợn hơi nhích tăng nhẹ do người chăn nuôi chủ động giảm đàn do giá ở mức thấp trong một thời gian dài trước đó. Tuy vậy, dự báo giá khó tăng mạnh bởi nguồn cung vẫn khá dồi dào và ...
- Chăn nuôi lợn trong nước cũng thuận lợi hơn so với các tháng trước và cùng kỳ năm ngoái do giá lợn hơi tăng đều trên cả nước. Sản lượng thịt lợn và thị gia cầm trong quý I/2024 đạt mức cao kỷ lục.


MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới 

1.1 Diễn biến giá thịt lợn trên thị trường thế giới 
1.2 Tình hình sản xuất 
1.3 Tình hình xuất, nhập khẩu 
2. Thị trường trong nước 
2.1 Tình hình chăn nuôi 
2.2 Diễn biến giá 
2.3 Nhập khẩu thịt các loại 
2.4 Nhập khẩu con giống 
3. Dự báo: 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 3/2024 
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Trung tháng 3/2024
Bảng 3: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực miền Nam tháng 3/2024
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 2/2024
Bảng 5: Nhập khẩu thịt lợn trong năm tháng 2/2024 
Bảng 6: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 2/2024 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Tăng trưởng đàn lợn qua các tháng   
Biểu đồ 2: Sản lượng thịt lợn và giá lợn hơi qua các tháng  
Biểu đồ 3: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Bắc qua các tháng    
Biểu đồ 4: Giá lợn hơi trung bình khu vực phía Nam qua các tháng    
Biểu đồ 5: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 2/2024    
Biểu đồ 6: Nhập khẩu thịt của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 7: Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 8: Thị phần nhập khẩu thịt lợn trong tháng 1/2024    
Biểu đồ 9: Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh của Việt Nam qua các tháng    
Biểu đồ 10: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T2/2024    
Biểu đồ 11: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2023 – T2/2024