Việc tái đàn lợn sau Tết Nguyên đán gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch ASF bùng phát tại một số địa phương và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn. Áp lực dịch bệnh gia tăng tiếp tục thách thức thị trường thịt lợn toàn cầu.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
1. Thị trường thế giới

1.1 Diễn biến giá thịt lợn trên thị trường thế giới
1.2 Tình hình sản xuất
1.3 Tình hình xuất nhập khẩu
2. Thị trường trong nước
2.1 Tình hình đầu tư chăn nuôi lợn
2.2 Diễn biến giá thịt lợn tại thị trường trong nước
+ Khu vực miền Bắc
+ Khu vực miền Trung
+ Khu vực phía Nam
2.3 Tình hình nhập khẩu thịt lợn
2.4 Nhập khẩu con giống
2.5 Tình hình xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh
3. Dự báo
- Thế giới
- Trong nước

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
Biểu đồ 1: Thị phần nhập khẩu thịt lợn (tính theo trị giá)
Biểu đồ 2: Lượng nhập khẩu thịt lợn 
Biểu đồ 3: Trị giá nhập khâu thịt lợn qua các năm 
Biểu đồ 4: Kim ngạch xuất khẩu thịt lợn sữa qua các năm 
Biểu đồ 5: Trị giá xuất khẩu thịt lợn sữa qua các năm 

Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi khu vực phía Bắc
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại khu vực phía Nam