Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; lạm phát cao, tăng trưởng thấp; cạnh tranh chính trị, xung đột vũ trang; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, … đang làm gia tăng rủi ro cho quá trình phục hồi của kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng. 
Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại ở một số ngành, lĩnh vực, các rủi ro mới về tài chính và các yếu tố cản trở sức mua xuất hiện rõ nét hơn, nhưng nhìn chung, nhờ những yếu tố nền tảng khá vững thiết lập từ đầu năm nên kinh tế nước ta trong 11 tháng năm 2022 vẫn cơ bản ổn định, các cân đối vĩ mô được đảm bảo. Xét về tổng thể, thị trường Việt Nam vẫn được đánh giá là có triển vọng tốt hơn trong khi nhiều thị trường mới nổi khác bị hạ dự báo tăng trưởng. 
Đặc biệt, Việt Nam vẫn có lợi thế của một trung tâm sản xuất mới nổi, với nguồn hàng phong phú, đa dạng cho thị trường dịch vụ logistics trong thời gian tới. 
Ngoài hệ thống số liệu thống kê theo chuỗi về vận tải, nguồn hàng, doanh nghiệp dịch vụ logistics, các phân tích, dự báo về từng loại hình dịch vụ sẽ được cập nhật trong Thông tin thị trường logistics Việt Nam và thế giới tháng 11, 11 tháng năm 2022. 
Một số thông tin đáng lưu ý:
  • Các phân khúc thị trường có tín hiệu triển vọng lạc quan hơn trong bức tranh khó khăn chung của ngành logistics toàn cầu; 
  • Những rủi ro, thách thức tiêu biểu và yêu cầu đối với các doanh nghiệp dịch vụ logistics trong thời gian tới    
  • Giải pháp phát triển logistics vùng Đông Nam Bộ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Việt Nam    
  • Các thế mạnh của hệ thống đường sắt liên vận quốc tế cần khai thác trong thời gian tới    
  • Cơ chế chính sách mới phát triển vận tải đường thủy nội địa (có hiệu lực từ ngày 25/12/2022)    
  • Xu hướng dịch chuyển container rỗng tác động đến Việt Nam    
  • Một số đề xuất về việc điều chỉnh khung giá cảng biển    
  • Cập nhật nguồn cung kho bãi, nhà xưởng, tỷ lệ lấp đầy, giá thuê và triển vọng tại thị trường Việt Nam
  • Triển vọng thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam trong năm 2023    
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

TÓM TẮT 
1 TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Thị trường logistics thế giới tháng 11 và 11 tháng năm 2022, dự báo và khuyến nghị
1.1.1. Tổng quan thị trường và vấn đề nổi bật trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022:
1.1.2. Lưu ý đối với các chủ hàng về áp dụng mã HS mới trong giao nhận quốc tế
1.1.3. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng
1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2022 và dự báo
1.2.1. Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022:
1.2.2. Dự báo:
1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)
1.3.1. Tình hình
a) Nguồn hàng sản xuất trong nước:
b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu
c) Nguồn hàng bán lẻ:
1.3.2. Dự báo
2 HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
2.1. Tình hình chung
2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
2.2. Vận tải đường bộ
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.3. Vận tải đường sắt
2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
2.4. Vận tải hàng không
2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa
2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.6. Vận chuyển đường biển
2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3 CẢNG BIỂN
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Cập nhật diễn biến
3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
3.2.1. Cảng biển TP.HCM
3.2.2. Cảng biển Hải Phòng
3.2.3. Khu vực cảng Bà Rịa- Vũng Tàu
3.2.4. Cảng Cái Mép – Thị Vải (CM-TV)
3.2.5. Cảng biển Đà Nẵng
3.2.6. Cảng biển Quảng Ninh
3.2.7. Cảng Chân Mây, Huế
3.2.8. Cảng Chu Lai (Quảng Nam)
4 GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
4.1. Giao nhận, chuyển phát
4.2. Kho bãi, bất động sản logistics
4.2.1. Diễn biến và xu hướng chung:
4.2.2. Tình hình tại các khu vực:
5 TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 11 và 11 THÁNG NĂM 2022
5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Chỉ số cước vận chuyển container thế giới tổng hợp của Drewry tháng 11/2021-tháng 11/2022 
Biểu đồ 2: Những ngành hàng có sản lượng tăng/giảm mạnh nhất trong 11T/2022 so 11T/2021 
Biểu đồ 3: Những mặt hàng có lượng xuất khẩu tăng giảm mạnh trong 11T/2022 so với 11T/2021 
Biểu đồ 4: Các nhóm hàng nhập khẩu tăng/giảm mạnh nhất trong 11T/2022 so 11T/2021 
Biểu đồ 5: Cơ cấu các nhóm dịch vụ trong tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11T/2022 
Biểu đồ 6: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2020 - 2022 
Biểu đồ 7: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 11/2022 và 11 tháng 2022 
Biểu đồ 8: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11 năm 2022 
Biểu đồ 9: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 
Biểu đồ 10: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2020-2022 
Biểu đồ 11: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2020- 2022 
Biểu đồ 12: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2020-2022 
Biểu đồ 13: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2020-2022 
Biểu đồ 14: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2020-2022 
Biểu đồ 15: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022 
Biểu đồ 16: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam các tháng năm 2021 và 2022 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Nguồn hàng sản xuất trong nước của một số ngành hàng chính 11 tháng năm 2022 và so với cùng kỳ năm 2021 
Bảng 2: Nguồn hàng xuất khẩu một số mặt hàng tháng 11 và 11 tháng năm 2022, so cùng kỳ năm 2021 
Bảng 3: Nguồn hàng nhập khẩu một số mặt hàng tháng 11 và 11 tháng năm 2022, so cùng kỳ năm 2021 
Bảng 4: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới 11 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
Bảng 5: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 11 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Một số phân khúc thị trường có tín hiệu triển vọng lạc quan hơn 
Hộp 2: Những rủi ro, thách thức tiêu biểu và yêu cầu đối với các doanh nghiệp dịch vụ logistics trong thời gian tới 
Hộp 3: Phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải hàng hóa có thể được giảm trong năm 2023 
Hộp 4: Giải pháp phát triển logistics vùng Đông Nam Bộ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Việt Nam 
Hộp 5: Một số yếu tố tạo thế mạnh cho hệ thống đường sắt liên vận quốc tế cần khai thác trong thời gian tới 
Hộp 6: Cơ chế chính sách mới phát triển vận tải đường thủy nội địa (có hiệu lực từ ngày 25/12/2022) 
Hộp 7: Xu hướng dịch chuyển container rỗng tác động đến Việt Nam 
Hộp 8: Một số đề xuất về việc điều chỉnh khung giá cảng biển 
Hộp 9: Cập nhật nguồn cung kho bãi, nhà xưởng, tỷ lệ lấp đầy, giá thuê và triển vọng tại thị trường Việt Nam 
Hộp 10: Triển vọng thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam trong năm 2023