Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã có bản cập nhật mới được công bố vào tháng 5/2024, với các số liệu đầy đủ cho năm 2023, dự báo cả năm 2024 và giai đoạn tiếp theo, vui lòng xem bản mới nhất bằng cách click vào link sau: LINK

Tiếp theo báo cáo thực hiện tháng 9/2022, "Thông tin biến động các chỉ tiêu logistics của Việt Nam giai đoạn 2015-2023, so sánh với kế hoạch và dự báo (phát hành vào tháng 5/2023)" tập trung cập nhật các dữ liệu tới hết quý I/2023 với những nội dung chính như sau:

1. QUY MÔ VÀ ĐÓNG GÓP VÀO TỔNG GDP CỦA CẢ NƯỚC
1.1. Giai đoạn 2015-2022
1.2. Quý I năm 2023
2. CHỈ SỐ GIÁ VẬN TẢI VÀ KHO BÃI
2.1. Chỉ số giá cước vận tải hàng hóa theo loại hình
2.2.1. Chỉ số giá cước vận tải đường bộ và xe buýt 
2.2.2. Chỉ số giá cước vận tải đường sắt 
2.2.3. Chỉ số giá cước vận tải ven biển và viễn dương 
2.2.4. Chỉ số giá cước vận tải đường thủy nội địa 
2.2. Chỉ số giá nhóm kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
3. BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ LPI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN
3.1. Xếp hạng và tổng điểm số:
3.2. Biến động các chỉ số thành phần:
4. DỰ BÁO DOANH SỐ VÀ CHI PHÍ NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2027
4.1. Quy mô, doanh thu thị trường
4.2. Chi phí:
5. SO SÁNH VỚI CÁC MỤC TIÊU TRONG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 MỚI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Giá trị GDP lĩnh vực logistics (vận tải, kho bãi) giai đoạn 2015-2022 và tỷ trọng trong tổng GDP của cả nước (theo giá thực tế) 
Bảng 2: Chỉ số phát triển lĩnh vực logistics (vận tải, kho bãi) giai đoạn 2015-2022 và tỷ trọng trong tổng GDP của cả nước (theo giá so sánh năm 2010) 
Bảng 3: GDP lĩnh vực vận tải, kho bãi và tỷ trọng trong tổng GDP tới quý I/2023 theo giá thực tế hiện hành 
Bảng 4: GDP lĩnh vực vận tải kho bãi và tỷ trọng trong tổng GDP tới quý I/2023, tính theo giá so sánh năm 2010 
Bảng 5: Biến động các chỉ số thành phần trong xếp hạng chỉ số LPI của Việt Nam giai đoạn 2018-2023 
Bảng 6: So sánh các chỉ tiêu logistics Việt Nam hiện nay (đến đầu năm 2023) với mục tiêu năm 2025 
 
 DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Giá trị và chỉ số phát triển GDP lĩnh vực vận tải kho bãi giai đoạn 2015-2022 (giá so sánh năm 2010) 
Hình 2: Chỉ số giá cước vận tải đường bộ và xe buýt giai đoạn 2015-2022 và quý I/2023 
Hình 3: Chỉ số giá cước vận tải đường sắt giai đoạn 2015-2022 và quý I/2023 
Hình 4: Chỉ số giá cước vận tải ven biển và viễn dương giai đoạn 2015-2022 và quý I/2023 
Hình 5: Chỉ số giá cước vận tải đường thủy nội địa giai đoạn 2015-2022 và quý I/2023 
Hình 6: Chỉ số giá nhóm kho bãi và dịch vụ vận tải giai đoạn 2015-2022 và quý I/2023 
Hình 7: Xếp hạng và điểm số LPI của Việt Nam các năm từ 2017-2023