Chuỗi cung ứng toàn cầu được nhận định đang phải đối mặt với một thập kỷ liên tục gián đoạn; tiêu biểu nhất căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, sự gia tăng của làn sóng bảo hộ, dịch bệnh COVID-19 và hệ lụy kéo dài, xung đột quân sự tại Đông Âu và Trung Đông. Ngoài ra, thảm họa thiên nhiên, biến động trên thị trường tài chính ngân hàng và “sói mòn” đầu tư cũng khiến việc quản trị chuỗi cung ứng trở nên khó khăn hơn.

Những rủi ro đáng kể trong thực thi chính sách và tuân thủ quy định về công nghiệp, lao động và môi trường cũng ảnh hưởng đến triển vọng của ngành chuỗi cung ứng vào năm 2024.

Để chuỗi cung ứng cần trở nên linh hoạt và có khả năng chống chịu tốt hơn, liệu các doanh nghiệp và nhà đầu tư của họ có sẵn sàng thực hiện các khoản đầu tư cần thiết để củng cố chúng hay không. Không thiếu công nghệ sẵn có để kích hoạt khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, mà AI có tính tổng hợp là ví dụ mới nhất nhưng hầu hết các công ty bị áp lực về chi phí-lợi nhuận trong ngắn hạn vẫn đang “do dự và bối rối” và cần sự trợ giúp, tư vấn từ các chuyên gia trong việc lựa chọn phương án nâng cấp quản trị chuỗi cung ứng. 

Báo cáo thị trường Logistics và quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam và thế giới tháng đầu năm 2024 sẽ tập trung phân tích và dự báo các vấn đề sau đây:
+ Các diễn biến, xu hướng mới trên thị trường logistics toàn cầu, tập trung vào nhóm vận tải, giao nhận hàng hóa trong năm 2024; 
+ Cập nhật tình hình (cung, cầu, giá cước) vận tải đường biển, đường hàng không, hãng tàu, hãng hàng không, cảng biển, cảng hàng không trên toàn cầu trong tháng 01/2024 và dự báo;
+ Phân tích sâu về diễn biến, xu hướng và các khuyến nghị liên quan đến từng xu hướng trong quản trị chuỗi cung ứng năm 2024.
+ Tình hình một số tuyến/luồng vận chuyển thương mại chính và dự báo; 
+ Tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư tác động đến lĩnh vực logistics tại Việt Nam;
+ Tình hình nguồn hàng cho dịch vụ logistics tại Việt Nam và dự báo;
+ Thị trường logistics Việt Nam theo từng phân khúc: Vận tải (chi tiết từng loại hình vận tải); Cảng biển; Giao nhận/chuyển phát; Kho bãi (Tổng thể và chi tiết theo địa bàn); 
+ Tình hình doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics. 
CHI TIẾT HỆ THỐNG SỐ LIỆU VÀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH, VUI LÒNG XEM Ở DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HỘP ở dưới.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
PHẦN I. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TOÀN CẦU VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 
1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo 

1.1.1. Diễn biến thị trường logistics thế giới và các xu hướng mới 
1.1.2. Vận tải đường biển và cảng biển 
1.1.3. Vận tải hàng không 
1.2. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng
1.2.1. Diễn biến các tuyến vận chuyển đường biển chính trong tháng và xu hướng:
1.2.2. Các tuyến vận tải hàng không đáng lưu ý trong tháng
1.3. Cập nhật tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng và khuyến nghị
PHẦN II. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ CÁC DIỄN BIẾN MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS VIỆT NAM 
2.1. Những xu hướng chính và khuyến nghị 
2.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam trong tháng và dự báo 
2.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng) 

2.3.1. Tình hình nguồn hàng 
a) Nguồn hàng sản xuất trong nước:
b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu
2.3.2. Dự báo 
PHẦN III. PHÂN TÍCH SÂU HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA 
3.1. Tình hình chung

3.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
3.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
3.2. Vận tải đường bộ
3.3. Vận tải đường sắt

3.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
3.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.4. Vận tải hàng không
3.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
3.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
3.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
3.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.6. Vận chuyển đường biển
3.6.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển 
3.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
PHẦN IV. PHÂN TÍCH SÂU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CẢNG BIỂN 49
4.1. Tình hình chung

4.1.1. Cập nhật diễn biến
4.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
4.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
4.2.1. Cảng biển Hải Phòng
4.2.2. Cảng biển Đồng Nai
4.2.3. Cảng Quy Nhơn
4.2.4. Cảng biển Quảng Trị
4.2.5. Cảng biển Tiền Giang
4.2.6. Cảng biển Cần Thơ
PHẦN V. DỊCH VỤ GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN 
5.1. Giao nhận, chuyển phát
5.2. Kho bãi, bất động sản logistics

5.2.1. Diễn biến và xu hướng chung
5.2.2. Tình hình tại các khu vực:
PHẦN VI. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 01/2024 
6.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
6.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:

 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Mô tả các phạm vi 1, 2, 3 về phát thải của doanh nghiệp 
Biểu đồ 2: Các ngành hàng có sản lượng biến động mạnh nhất trong tháng 01 năm 2024 so với tháng 12/2023 
Biểu đồ 3: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2023 - 2024 
Biểu đồ 4: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 01/2024 
Biểu đồ 5: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 01/2024 
Biểu đồ 6: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2023-2024 
Biểu đồ 7: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2023- 2024 
Biểu đồ 8: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2023-2024 
Biểu đồ 9: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2023-2024 
Biểu đồ 10: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2023-2024 
Biểu đồ 11: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2022 và 2023 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Thống kê nguồn hàng sản xuất trong nước của các ngành hàng tiêu biểu trong tháng 01 năm 2024 
Bảng 3: Lượng xuất khẩu một số mặt hàng trong tháng 01/2024 
Bảng 4: Lượng nhập khẩu một số mặt hàng trong 01/2024 
Bảng 5: Khối lượng vận chuyển hàng hóa và luân chuyển hàng hóa của một số tỉnh/thành phố trong tháng 01/2024 
Bảng 5: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới trong tháng 01/2024 so với tháng 01/2023 
Bảng 6: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong tháng 01/2024 so với tháng 01/2023 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Các khuyến nghị chính về ứng dụng công nghệ trong quản trị chuỗi cung ứng trong năm 2024 
Hộp 2: Các khuyến nghị về kỹ năng các chuyên gia lập kế hoạch chuỗi cung ứng 
Hộp 3: Các ưu tiên hành động về quản trị các nhà cung ứng để đạt các mục tiêu ESG trong năm 2024 
​Hộp 4: Các ưu tiên hành động về tăng cường điện khí hóa, tự động hóa hoạt động logistics trong năm 2024 
​Hộp 5: Các hành động ưu tiên thực hiện về việc lựa chọn các phần mềm sẵn có cho quản trị chuỗi cung ứng 
Hộp 6: Dự báo vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Việt Nam trong năm 2024 
Hộp 7: Một số chính sách ưu tiên trong năm 2024 của ngành hàng không Việt Nam