Tháng 6/2024 giá dầu và các sản phẩm dầu tăng khá mạnh trở lại do triển vọng nhu cầu tăng, đặc biệt là trước những lo ngại về nguồn cung khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga...

Dự báo cung-cầu thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường xăng dầu Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2024 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây:  

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    

+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    

- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
2. Diễn biến giá    
3. Công tác quản lý, điều hành giá đối với mặt hàng xăng dầu.    
4. Về công tác bảo đảm nguồn cung    
5. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2024    

5.1. Xuất khẩu dầu thô 6 tháng đầu năm 2024    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
5.2. Xuất khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2024    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
5.3. Nhập khẩu dầu thô 6 tháng đầu năm 2024    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
5.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại 6 tháng đầu năm 2024    
- Khối lượng nhập khẩu xăng dầu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
6. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- Hiệu suất giàn khoan toàn cầu gần đạt đỉnh lịch sử, PVD trở lại thời hoàng kim    
- BSR sản xuất hơn 2,8 triệu tấn sản phẩm trong nửa đầu năm 2024    
- PV GAS sẽ ưu tiên phát triển chế biến sâu từ khí    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Lượng và giá xăng dầu xuất khẩu trung bình trong năm 2020-T6/2024    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2024    
Biểu đồ 5: Lượng và giá xăng dầu nhập khẩu trung bình trong năm 2022-T6/2024    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu tháng 5 tháng đầu năm 2024    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 27/06/2024    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xăng dầu tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024    
Bảng 3: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong nửa đầu T6/2024    
Bảng 4: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T6/2024    
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024