Sản lượng mật ong tại EU giảm trong những năm gần đây do những biến động của thời tiết. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu mật ong tại EU rất lớn, đặc biệt là những sản phẩm làm từ mật ong như keo ong và sữa ong chúa…Hiệp định EVFTA có hiệu lực, cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mật ong sang EU là rất lớn.
Mục lục:
Cơ hội lớn cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mật ong sang  EU
1.    Thực trạng sản xuất mật ong tại EU
2.    Nhu cầu nhập khẩu mật ong tại EU và cơ hội cho Việt Nam
Bảng: Một số nguồn cung mật ong (HS 0409) vào EU năm 2020