- Theo số liệu Tổng cục Hải quan thống kê, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam có xu hướng tăng trong 6 tháng năm 2022. Tính chung 6 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm đạt 1.713 triệu USD, tăng 16,91% so với cùng kỳ năm trước. Về tỷ trọng nhập khẩu dược phẩm trong tổng kim ngạch nhập khẩu chung của Việt Nam lần lượt chiếm 0,86% trong tháng 6/2022 và chiếm 0,92% trong 6 tháng năm 2022.
- Xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh trong tháng 5/2022 đạt 14.513 tấn với trị giá 1.778 triệu bảng Anh, giảm 5,85% về lượng và tăng 34,35% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 5 tháng năm 2022, lượng xuất khẩu đạt 78.162 tấn với trị giá 7.758 triệu bảng Anh, tăng 8,43% về lượng và tăng 20,36% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
- Giá trị gia tăng ngành dược phẩm ở Vương quốc Anh chững lại trong năm 2021 sau khi tăng mạnh 13,6% vào năm 2020, vẫn cao hơn 13% so với mức trước đại dịch năm 2019. Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp, việc kiểm tra biên giới và gánh nặng pháp lý, do Brexit, đã làm tăng chi phí và khiến việc giao hàng bị chậm trễ. Một số doanh nghiệp đã chuyển hoạt động sang các nước châu Âu khác để tiếp cận thị trường EU dễ dàng hơn.
Cập nhật các quy định, chính sách
- Danh sách các quốc gia được phép sử dụng thuốc cho người tại Vương Quốc Anh:
- Hướng dẫn dành cho nhà bán lẻ: cung cấp thiết bị y tế cho Bắc Ireland. Đây là một phần quan trọng của thỏa thuận về việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu là việc thực hiện Nghị định thư Bắc Ireland. Ảnh hưởng của Nghị định thư Bắc Ireland là một số sản phẩm nhất định trên thị trường Bắc Ireland, bao gồm cả thiết bị y tế, bắt buộc phải tuân thủ luật pháp liên quan của EU cũng như luật pháp Vương quốc Anh.
- Hướng dẫn để đưa một thiết bị y tế vào thị trường Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Liên minh Châu Âu (EU) bao gồm

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

TÓM TẮT 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC PHẨM TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
1. Phân tích hoạt động nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam từ các thị trường trong UKVFTA
2. Phân tích tình hình thương mại và thị trường dược phẩm của Vương quốc Anh
2.1. Bán ít hơn và mua nhiều hơn: cán cân thương mại ngày càng giảm của ngành dược phẩm Vương quốc Anh 
2.2. Tình hình xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh
3. Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm tại Vương quốc Anh
4. Xu hướng ngành dược phẩm Vương quốc Anh năm 2022 
PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH DƯỢC PHẨM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI LEN 
1. Danh sách các quốc gia được phép sử dụng thuốc cho người tại Vương Quốc Anh 
2. Chính sách liên quan tác động đến ngành hàng
2.1. Hướng dẫn dành cho nhà bán lẻ: cung cấp thiết bị y tế cho Bắc Ireland
2.2. Hướng dẫn để đưa một thiết bị y tế vào thị trường Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Liên minh Châu Âu (EU)
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Trị giá nhóm hàng dược phẩm Việt Nam nhập khẩu từ Vương quốc Anh từ tháng 1/2021 tới tháng 6/2022 
Biểu đồ 2: Thị trường xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh 
Biểu đồ 3: Mức tăng/giảm lượng xuất khẩu dược phẩm của Vương quốc Anh sang các thị trường chính tháng 5/2022 so với tháng trước 
Biểu đồ 4: Giá trị gia tăng dược phẩm và chăm sóc sức khỏe của Vương quốc Anh 
Biểu đồ 5: Dự báo hiệu quả theo các tiểu ngành của Vương quốc Anh 
Biểu đồ 6: Đánh giá rủi do đối với ngành dược phẩm Vương quốc Anh 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Bảng xếp hạng cán cân thương mại toàn cầu về sản phẩm dược phẩm 
Bảng 2: Giá trị gia tăng của sản xuất dược phẩm 
Bảng 3: Chủng loại dược phẩm của Vương quốc Anh xuất khẩu trong tháng 5 và 5 tháng năm 2022 
Bảng 4: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh xuất khẩu dược phẩm theo mã HS 30.04.10 năm 2021 (mã HS này doanh nghiệp Việt Nam có nhập khẩu)