Trong tháng 7/2022, do tác động kép của các yếu tố theo mùa như nhiệt độ cao và mùa mưa, sự lây lan của dịch bệnh ở một số khu vực, các chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc đã có sự thay đổi. Trong đó, chỉ số hoàn thành đầu tư tài sản cố định tăng trong 3 tháng liên tiếp, chỉ số kỳ vọng hoạt động kinh doanh duy trì ở mức cao. 
Trong thời gian tới, với sự phối hợp hiệu quả giữa công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội, tổng nhu cầu logistics xã hội sẽ cải thiện ổn định, sự biến động của hoạt động kinh doanh thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi cung ứng sẽ tăng trở lại và ngành logistics Trung Quốc sẽ phục hồi lên một cấp độ tốt hơn.


MỤC LỤC
TÓM TẮT    
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG   
1.    Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc và liên quan 
2.    Hoạt động vận tải   

2.1. Tình hình chung   
2.2. Vận tải đường bộ    
2.3. Vận tải đường sắt  
2.4. Vận tải hàng không   
2.5. Vận tải đường thủy    
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi 
 
4.1.Giao nhận, thương mại điện tử    
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh    
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SẮT TRUNG QUỐC - CHÂU ÂU - KÊNH LOGISTICS MỚI THÚC ĐẨY HỢP TÁC THƯƠNG MẠI.  

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa theo tháng của Trung Quốc 
Hình 2: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 7/2022 (theo lượng hàng vận chuyển)   
Hình 3: Vận tải hàng hóa bằng đường cao tốc của Trung Quốc (đvt: tỷ tấn)   
Hình 4: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt của Trung Quốc (đvt: triệu tấn)    
Hình 5: Vận tải hàng hóa bằng hàng không của Trung Quốc (đvt: 1000 tấn)    
Hình 6: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy của Trung Quốc (đvt: triệu tấn)    
Hình 7: Lượng hàng hóa thông qua cảng quốc gia của Trung Quốc (đvt: tỷ tấn)    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Khối lượng container thông qua các cảng của Trung Quốc trong tháng 7/2022:    
Bảng 2: Chỉ số chuyển phát nhanh của một số ngành trong lĩnh vực logistics