Trong 3 quý đầu năm 2022, dưới tác động chung của nhiều yếu tố tích cực như việc triển khai gói chính sách ổn định kinh tế và các biện pháp chính sách tiếp theo, cũng như sự thông suốt của vận tải và logistics, hoạt động logistics tổng thể hoạt động cho thấy một xu hướng phục hồi. Các chỉ số chính như tổng sản lượng vận tải hàng hóa và tổng doanh thu của ngành logistics phục hồi trở lại. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố không chắc chắn và không ổn định trong ngành logistics và tình hình phục hồi vẫn cần được củng cố hơn nữa, đặc biệt phải chú ý đến mức chi phí vi mô cao. Mức độ hoạt động của các doanh nghiệp logistics trong một số lĩnh vực tương đối khó khăn. Cụ thể, ...
CÁC NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT    
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG    
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và liên quan    

1.1.    Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc    
1.2.    Tổng hợp phân tích và dự báo về thị trường logistics Trung Quốc
2.    Hoạt động vận tải    
2.1.    Tình hình chung    
2.2.    Vận tải đường bộ    
2.3.    Vận tải đường sắt    
2.4.    Vận tải hàng không    
2.5.    Vận tải đường thủy    
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi  
 
4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử    
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh    
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: CÁC CÔNG TY LOGISTICS TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ VÀO PHÂN KHÚC HÀNG HOÁ HÀNG KHÔNG
 
 
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa theo tháng của Trung Quốc    
Hình 2: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 10/2022 (theo lượng hàng vận chuyển)    
Hình 3: Vận tải hàng hóa bằng đường cao tốc của Trung Quốc (đvt: tỷ tấn)    
Hình 4: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt của Trung Quốc (đvt: triệu tấn)    
Hình 5: Vận tải hàng hóa bằng hàng không của Trung Quốc (đvt: 1000 tấn)    
Hình 6: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy của Trung Quốc (đvt: triệu tấn)    
Hình 7: Lượng hàng hóa thông qua cảng quốc gia của Trung Quốc (đvt: tỷ tấn)    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Lượng hàng hóa và lượng container thông qua các cảng của Trung Quốc trong 10 tháng năm 2022:    
Bảng 2: Chỉ số chuyển phát nhanh của một số ngành trong lĩnh vực logistics