Thị trường đang cho thấy những tín hiệu trái chiều với việc chi phí vận tải trên một số tuyến đường giảm, nhưng do nhu cầu yếu nhiều hơn là sự cải thiện về năng suất dịch vụ logistics. 
    Giá cước hàng không trên một số tuyến đường thương mại giảm xuống nhưng chủ yếu sự sụt giảm lớn nhu cầu hàng hóa bằng đường hàng không vào Úc và New Zealand chứ không phải do cải thiện hiệu quả hoạt động từ phía cung.
MỤC LỤC 
TÓM TẮT 
1 CÁC VẤN ĐỀ VÀ XU HƯỚNG CHUNG
2 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS AUSTRALIA (ÚC)

2.1. Tình hình chung
2.2. Vận tải
2.3. Ga, cảng, cửa khẩu
2.4. Dịch vụ kho bãi, giao nhận và các hoạt động logistics khác
3 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS NEW ZEALAND
3.1. Tình hình chung
3.2. Vận tải
3.3. Ga, cảng, cửa khẩu
3.4. Dịch vụ kho bãi, giao nhận và các dịch vụ logistics khác