Theo  báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) công bố vào tháng 11/2022, kinh tế của ASEAN được dự đoán sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay và 4,7% trong năm tới, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Điều này là nhờ những nỗ lực của mỗi quốc gia thành viên để ổn định sau dịch bệnh và hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. 
ASEAN có những cơ hội tiềm năng đáng chú ý cho phát triển kinh tế nói chung và dịch vụ logistics nói riêng. Những thay đổi trong chuỗi cung ứng đang tạo ra những cơ hội mới. Các cơ hội từ nền kinh tế xanh mới có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đang ở đây để nắm bắt. Số hóa mang lại một cơ hội khác và đã đưa khu vực này đạt hiệu suất cao hơn, mặc dù số hóa cũng có những rủi ro riêng và cần được thảo luận chi tiết ở cấp độ mỗi quốc gia. Nhìn chung, đây là những yếu tố thuận lợi cho lĩnh vực logistics tại thị trường ASEAN trong năm 2023. 

MỤC LỤC 
DANH MỤC HÌNH 
TÓM TẮT 
1 Tình hình và xu hướng chung
2 Singapore
2.1. Thông tin về logistics trong tháng
2.2. Thông tin liên quan
3 Malaysia
3.1. Thông tin về logistics trong tháng
3.2. Thông tin liên quan
4 Thái Lan
4.1. Thông tin về logistics trong tháng
4.2. Thông tin liên quan
5 Indonesia
5.1. Thông tin về logistics trong tháng
5.2. Thông tin liên quan
6 Philippines
6.1. Thông tin về logistics trong tháng
6.2. Thông tin liên quan
7 Lào

DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Số lượng tàu qua cảng Singapore các tháng năm 2020 tới năm 2022 
Hình 2: Tổng lưu lượng container qua cảng Singapore các tháng năm 2020 tới năm 2022 (Đvt: triệu TEUs) 
Hình 3: Tổng lượng hàng qua cảng biển của Singapore các tháng năm 2019 tới năm 2022 (đvt: triệu tấn) 
Hình 4: Tổng tải trọng của đội tàu mang quốc tịch Singapore các tháng năm 2020 tới năm 2022 (đvt: triệu tấn) 
Hình 5: Mô hình Trung tâm đổi mới của Toll Group 
Hình 6: Trạm Envirotainer ở Singapore. 
Hình 7: Nhà kho của APX Solutions Thái Lan 
Hình 8: Lễ đón tàu CMA CGM Alexander Von Humboldt cập cảng PT JICT 
Hình 9: Tàu RCL 
Hình 10: Hoạt động xếp dỡ hàng hóa ở cảng Container Mindanao