Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2022, lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam đạt … nghìn tấn, trị giá … triệu USD, tăng 75,4% về lượng và tăng 86,3% về trị giá so với tháng trước, nhưng giảm 29,4% về lượng và giảm 29% về trị giá so với tháng 3/2021. Tính chung quý 1/2022, lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam đạt …. nghìn tấn, trị giá … triệu USD, giảm 18,7% về lượng và giảm 18,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Lượng nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong quý 2/2022 dự kiến ….so với quý trước do ….
Trong quý 1/2022, lượng nhập khẩu bột gia cầm của Việt Nam đạt … nghìn tấn, trị giá … triệu USD, giảm …% về lượng và giảm …% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Lượng nhập khẩu bột gia cầm về Việt Nam trong quý 2/2022 dự kiến …. so với quý trước do … 
Theo số liệu thống kê, nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong kỳ từ ngày 6/4/2022 đến ngày 19/4/2022 đạt … nghìn tấn, trị giá … triệu USD, tăng 28,5% về lượng và tăng 22,7% về trị giá so với kỳ từ ngày 08/3/2022 đến ngày 05/4/2022. Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp mặt hàng phân bón lớn nhất cho Việt Nam trong kỳ từ 6/4/2022 đến ngày 19/4/2022, đạt … nghìn tấn, trị giá … triệu USD; chiếm 30,8% về lượng và 25,4% về trị giá.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TỔNG QUAN KINH TẾ 
TỔNG QUAN CHUYÊN NGÀNH 
GIÁ THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI TRONG TUẦN 
Giá nguyên liệu sản xuất TACN tại một số sàn giao dịch thế giới 
NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VTNN CỦA VIỆT NAM 
Tình hình nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ ngày 19/4/2022 đến ngày 26/4/2022 
Nhập khẩu khô đậu tương từ Achentina giảm mạnh 
Nhập khẩu bột gia cầm giảm mạnh 
Thị trường phân bón
TIN QUỐC TẾ 
Dự báo cung cầu ngũ của Trung Quốc 
Indonesia miễn trừ dầu cọ thô khỏi lệnh cấm xuất khẩu 
Nguy cơ khủng hoảng an ninh lương thực có thể kéo dài tới năm 2023 

DANH MỤC HÌNH
Dự báo về sản lượng khô đậu tương niên vụ 2021/22 tại một số nước trồng lớn
Lượng và giá nhập khẩu đậu tương của Việt Nam năm 2021-2022
Lượng và giá nhập khẩu bột gia cầm qua các tháng năm 2021-2022

DANH MỤC BẢNG
Tham khảo giá ngũ cốc và hạt có dầu trong tuần
Giá xuất khẩu bột cá từ các thị trường
Giá nguyên liệu sản xuất TACN tại một số sàn giao dịch thế giới
Tham khảo một số lô hàng nhập khẩu TACN&NL trong kỳ từ ngày 19- 26/4/2022
Tham khảo một số lô hàng nhập khẩu CTH&BT trong kỳ từ ngày 19- 26/4/2022
Tham khảo giá xuất khẩu khô đậu tương và đậu tương từ các thị trường
Thị trường cung cấp khô đậu tương cho Việt Nam trong quý 1/2022
Giá nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong quý 1/2022
Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu TACN&NL từ Achentina đạt kim ngạch cao trong quý 1/2022
Thị trường cung cấp bột gia cầm cho việt nam quý 1/2022
Giá nhập khẩu bột gia cầm của Việt Nam quý 1/2022
Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu TACN&NL từ Braxin đạt kim ngạch cao trong quý 1/2022
Chủng loại phân bón nhập khẩu trong kỳ từ ngày 6/4/2022 đến ngày 19/4/2022
Giá nhập khẩu trung bình phân bón trong kỳ nhập khẩu từ ngày 6/4/2022 đến ngày 19/4/2022
Tham khảo một số lô hàng phân bón nhập khẩu trong kỳ từ ngày 6/4/2022 đến ngày 19/4/2022
Tham khảo các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất trong kỳ từ ngày 6 đến 19/4/2022