PHẦN I - THÔNG TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC
Những tín hiệu tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu 
- Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng phục hồi mạnh mẽ
Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong 6 tháng năm 2020 tốt hơn nhiều dự đoán
CPI tháng 7/2020 vẫn tăng tương đối cao
Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 7/2020 chỉ phục hồi nhẹ
PHẦN II - THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI
Diễn biến mới của kinh tế thế giới
- Bức tranh màu xám của kinh tế toàn cầu
Tình hình một số nền kinh tế 
1. Kinh tế Mỹ lao dốc 
2. Kinh tế Trung Quốc phục hồi tốt nhưng vẫn đứng trước nhiểu rủi ro
3. Kinh tế châu Âu lao đao
4. Kinh tế Nhật Bản suy thoái

PHẦN III - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Ở TRONG NƯỚC 
I.  Nhóm lương thực thực phẩm
1. Thực phẩm
2. Mặt hàng gạo
3. Mặt hàng sữa
4. Mặt hàng đường
II. Nhóm nguyên nhiên liệu
1. Mặt hàng xăng dầu
2. Mặt hàng khí hóa lỏng
3. Mặt hàng phân bón
4. Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
III.  Nhóm vật liệu xây dựng
1. Mặt hàng Thép
2. Mặt hàng xi măng
IV. Mặt hàng dược phẩm và dịch vụ y tế
1.    Mặt hàng dược phẩm
2.    Dịch vụ y tế
CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Đẩy mạnh tái cơ cấu DN tư nhân thuộc ngành chịu tác động nặng của dịch COVID-19