KINH TẾ TRONG NƯỚC
Tháng 1/2023 – Một số chỉ số kinh tế đạt thấp
Dự báo xuất nhập hàng hóa năm 2023
CPI có thể tạo đỉnh trong tháng 1/2023
Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2023 tiếp tục giảm mạnh
Sản xuất công nghiệp tháng 1/2023 giảm tương đối mạnh
KINH TẾ THẾ GIỚI
Kinh tế thế giới đón nhận nhiều thông tin tích cực
Tình hình một số nền kinh tế
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC
Nhóm lương thực, thực phẩm
Thực phẩm
Mặt hàng gạo
Mặt hàng sữa
Nhóm nhiên liệu
Mặt hàng xăng dầu
Mặt hàng khí hóa lỏng
Nhóm nguyên liệu
Mặt hàng phân bón
Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
Nhóm vật liệu xây dựng
Mặt hàng thép
Mặt hàng xi măng
Mặt hàng dược phẩm