TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ
I. Kinh tế trong nước
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội kế hoạch phát triển kinh tế , xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, mục tiêu năm 2021 GDP tăng khoảng 6%; CPI bình quân khoảng 4%; trong giai đoạn 2021 - 2025 GDP tăng bình quân khoảng 6,5 - 7%... 
II. Kinh tế thế giới
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường tài chính toán cầu. Các chỉ số chứng khoán cũng như tỷ giá hối đoái cơ bản ổn định. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn khá lạc quan vào triển vọng của kinh tế thế giới.
Phần I - THÔNG TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC 
- Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025
- Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa với thị trường EU sau hai tháng thực thi EVFTA
- Xuất nhập khẩu hàng hóa diễn biến tích cực
- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi tốt
Phần II - THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI 
- Kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi tốt
- Tình hình một số nền kinh tế
+ Kinh tế Mỹ phục hồi không chắc chắn
+ Kinh tế Trung Quốc duy trì đà phục hồi
+ Kinh tế châu Âu kỳ vọng hồi phục tích cực
+ Kinh tế Nhật Bản phục hồi nhẹ
Phần III - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Ở TRONG NƯỚC 
I.  Nhóm lương thực thực phẩm
1. Thực phẩm
2. Mặt hàng gạo
3. Mặt hàng sữa
4. Mặt hàng đường
II. Nhóm nguyên nhiên liệu
1. Mặt hàng xăng dầu
2. Mặt hàng khí hóa lỏng
3. Mặt hàng phân bón
4. Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
III.  Nhóm vật liệu xây dựng 
1. Mặt hàng Thép
2. Mặt hàng xi măng
IV. Mặt hàng dược phẩm và dịch vụ y tế
1. Mặt hàng dược phẩm
2. Dịch vụ y tế
CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
- Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
- Không để xảy ra lợi ích nhóm trong cổ phẩn hóa