TẢI BẢN TIN MẪU THAM KHẢO

Bản tin định kỳ HÀNG THÁNG cung cấp tổng hợp thông tin kinh tế trong nước, thế giới, tình hình sản xuất, tiêu thụ và diễn biến giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở trong nước (lương thực thực phẩm, nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng, dược phẩm và dịch vụ y tế); chính sách điều hành – hoạt động đầu tư.

Một số nội dung chính trong Bản tin:

PHẦN I - THÔNG TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC
PHẦN II - THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI

- Tổng hợp tình hình kinh tế thế giới chung và dự báo
- Tình hình một số nền kinh tế với những điểm nổi bật: Hoa Kỳ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, ASEAN, Hàn Quốc,…
PHẦN III - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Ở TRONG NƯỚC 
(Trong đó, thông tin trong nước gồm: Tình hình sản xuất, diễn biến nguồn cung, diễn biến giá, tình hình xuất khẩu, dự báo; Thị trường thế giới: Diễn biến cung cầu, Diễn biến giá). Cụ thể từng nhóm hàng:

I.  Nhóm lương thực thực phẩm
- Thực phẩm
- Mặt hàng gạo
- Mặt hàng sữa
II. Nhóm nguyên nhiên liệu
- Mặt hàng xăng dầu
- Mặt hàng khí hóa lỏng 
- Mặt hàng phân bón
- Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
III.  Nhóm vật liệu xây dựng 
- Mặt hàng Thép
- Mặt hàng xi măng
IV. Mặt hàng dược phẩm và dịch vụ y tế
- Mặt hàng dược phẩm
- Dịch vụ y tế
PHẦN IV: CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
- Cập nhật các chính sách mới có liên quan tới các ngành kinh tế, sản xuất, thương mại của các Việt Nam.


TẢI BẢN TIN MẪU THAM KHẢO