Tổng quan tình hình kinh tế
Phần I - Thông tin kinh tế trong nước
Kinh tế Việt Nam năm 2020 và dự báo
-   Những diễn biến nổi bật của kinh tế đất nước năm 2020
-   Những hạn chế
10 sự kiện nổi bật của ngành Công Thương năm 2020
Nhận định cơ hội, thách thức của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Vương Quốc Anh (Ukvfta)
CPI năm 2021 sẽ tiếp tục ổn định ở mức thấp
Cán cân thương mại năm 2020 thặng dư lớn
Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi nhanh

Phần II - Thông tin kinh tế thế giới
-    Kinh tế thế giới phục hồi tốt bất chấp dịch covid-19 còn diền diễn biến phức tạp
-    Tình hình một số nền kinh tế
+ Kinh tế Mỹ giữ vững vị thế
+ Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tích cực
+ Kinh tế châu Âu đối mặt với nhiều thách thức
+ Kinh tế Nhật Bản phục hồi tích cực
Phần III - Tình hình sản xuất, tiêu thụ và diễn biến giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở trong nước
I.  Nhóm lương thực thực phẩm
1. Thực phẩm
2. Mặt hàng gạo
3. Mặt hàng sữa
4. Mặt hàng đường
II. Nhóm nguyên nhiên liệu
1. Mặt hàng xăng dầu
2. Mặt hàng khí hóa lỏng
3. Mặt hàng phân bón
4. Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
III.  Nhóm vật liệu xây dựng 
1. Mặt hàng Thép
2. Mặt hàng xi măng
IV. Mặt hàng dược phẩm và dịch vụ y tế
1. Mặt hàng dược phẩm
2. Dịch vụ y tế