Lĩnh vực dịch vụ du lịch phục hồi mạnh mẽ, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao nhờ nhu cầu ở trong nước phục hồi và thị trường xuất khẩu thuận lợi. Tuy vậy, một số lĩnh vực của nền kinh tế lại có diễn biến tiêu cực và biến động mạnh, nhất là trên các thị trường mang tính đầu cơ cao là bất động sản, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Những sai phạm liên quan đến các thị trường này bị xử lý, các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát chặt chẽ dòng vốn đổ vào thị trường bất động sản, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng là những yếu tố khiến các thị trường mang tính đầu cơ cao này có thể bắt đầu bước vào chu kỳ điều chỉnh giảm, nhất là đối với thị trường bất động sản...
Những nội dung chính:
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ
KINH TẾ TRONG NƯỚC
1. Những diễn biến mới nhất trên các thị trường mang tính đầu cơ cao và dự báo
   - Các thị trường mang tính đầu cơ cao biến động mạnh

   - Nhiều chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm kiểm soát, ổn định thị trường

   - Các thị trường mang tính đầu cơ cao bắt đầu giai đoạn điều chỉnh
   - 
Nhận định, dự báo
    + Đối với thị trường bất động sản
    + Đối với thị trường chứng khoán
    + Đối với trái phiếu doanh nghiệp
2. Lợi nhuận của các ngân hàng thương mại trong quý I/2022 vẫn tiếp tục tăng mạnh

   - Lợi nhuận của nhiều ngân hàng thương mại trong quý I/2022 tiếp tục tăng rất mạnh
   - Nhận định
3. CPI có xu hướng tăng chậm lại

   - CPI có xu hướng hạ nhiệt
   - Dự báo
4. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh
H
  - Tình hình xuất khẩu hàng hóa
  - Tình hình nhập khẩu hàng hóa
5. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá

THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI
1. Chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu vẫn còn căng thẳng, nhưng sẽ dẫn cải thiện
2. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm

 - IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
 - Kinh tế Mỹ suy giảm mạnh tốc độ tăng trưởng
 - Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo
 - Kinh tế châu Âu chịu nhiều tác động tiêu cực bởi xung đột Nga - Ukraina
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Ở TRONG NƯỚC
1. Nhóm lương thực thực phẩm
 - Thực phẩm
 - Mặt hàng gạo
 - Mặt hàng sữa
 - Mặt hàng đường
 - Nhóm nguyên nhiên liệu
 - Mặt hàng xăng dầu
 - Mặt hàng khí hóa lỏng
 - Mặt hàng phân bón
 - Mặt hàng thức ăn chăn nuôi
2. Nhóm vật liệu xây dựng
 - Mặt hàng Thép
 - Mặt hàng xi măng
 - Mặt hàng Dược phẩm và dịch vụ y tế
 - Mặt hàng dược phẩm
THÔNG TIN CHÍNH SÁCH
1. Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
 - Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo chiều sâu
 - Đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực thị trường
2. Dừng đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức PPP