TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ 
        Kinh tế đang trên đà phục hồi khi các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội dần trở lại bình thường. Hoạt động đầu tư, nhất là đầu tư công và khôi phục hoạt động dịch vụ du lịch đang được ráo riết thực hiện. 
I. Kinh tế trong nước
1.
    Thị trường tài chính - tiền tệ
2.    Tình hình đầu tư, sản xuất công nghiệp và thương mại nội địa
3.    Diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu

II. Kinh tế thế giới
Phần I - THÔNG TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC 
1. Tổng quát tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2021 và triển vọng năm 2022
 - Những diễn biến nổi bật của xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2021.

   + Diễn biến nổi bật của xuất khẩu hàng hóa năm 2021
   + Diễn biến nổi bật của nhập khẩu hàng hóa năm 2021

- Triển vọng xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022
   +  Triển vọng xuất khẩu
   + Triển vọng nhập khẩu hàng hóa năm 2022

2. Sức mua tiêu dùng hồi phục, CPI có xu hướng tăng nhanh
    - Sức mua tiêu dùng tháng 01/2022 phục hồi
    - CPI tháng 01/2022 tăng 0,19% so với tháng trước
    - CPI sẽ tăng khá mạnh trong tháng 2/2022

3. Cán cân thương mại tháng 01/2022 quay trở lại nhập siêu
   -
 Tình hình xuất khẩu hàng hóa
   - Tình hình nhập khẩu hàng hóa

4. Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 01/2022
Phần II - THÔNG TIN KINH TẾ THẾ GIỚI 
1. Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng tích cực

- Kinh tế Mỹ 2021 tăng trưởng mạnh nhất gần 40 năm
- Kinh tế Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021, bất chấp các thách thức từ đại dịch và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu

2. Triển vọng kinh tế Trung Quốc
3. IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022
Phần III - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DIỄN BIẾN GIÁ CÁC MẶT HÀNG TIÊU DÙNG Ở TRONG NƯỚC 
1. Nhóm lương thực thực phẩm

+ Thực phẩm
+ Mặt hàng gạo
+ Mặt hàng sữa
+ Mặt hàng đường

2. Nhóm nguyên nhiên liệu
+ Mặt hàng xăng dầu
+ Mặt hàng khí hóa lỏng
+ Mặt hàng phân bón
+ Mặt hàng thức ăn chăn nuôi

3. Nhóm vật liệu xây dựng 
+ Mặt hàng Thép
+ Mặt hàng xi măng