Nội dung chính số ra ngày 5/11/2020
+ Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường dịp cuối năm
+ Tăng cường hơn nữa khả năng chống chịu, thích ứng và tự chủ của nền kinh tế
+ Cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và một số đề xuất
+ Giá vàng tăng, tỷ giá trung tâm giảm