+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 06/11
+ Xuất khẩu tiêu tiếp tục giảm, điều dần phục hồi
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 06/11
+ Đà phục hồi thị trường cá tra chỉ là tạm thời?