Thông tin nổi bật trong số ngày 4/9/2020
- Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
- Thương mại toàn cầu đang phục hồi nhanh hơn cả thời khủng hoảng 2008
- Giá vàng quay đầu giảm mạnh
- Ngành NH: Điều chỉnh linh hoạt chính sách là cần thiết