+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ IMF cảnh báo lạm phát toàn cầu có thể kéo dài
+ Giá vàng bật tăng, chênh lệch giá mua vào-bán ra lên trên 1 triệu đồng/lượng
+ Cần tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định về xử lý nợ xấu