+ Tổng quan thị trường nông, lâm, thủy sản
+ Ra mắt chương trình hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khai thác EVFTA bằng nền tảng thương mại điện tử
+ Giá vàng đi ngang, USD dao động đa chiều
+ Thúc đẩy tính cạnh tranh trong tài chính tiêu dùng