Nội dung chính số ra ngày 29/9/2020
+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Thúc đẩy hợp tác thương mại và công nghiệp với đối tác châu Mỹ
+ Giá vàng, tỷ giá USD ít biến động
+ NHNN kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định KT vĩ mô