+ Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
+ Công khai mức độ tuân thủ: Doanh nghiệp chủ động nắm bắt được mức độ tuân thủ của mình
+Tổng quan tình hình kinh tế thế giới các tháng đầu năm 2021
+ Giá vàng tiếp tục trồi sụt, USD đi ngang