+ Tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tiêu thụ hàng nông sản tại thị trường trong nước
+ Cục Xuất nhập khẩu chỉ đạo tạo thuận lợi khi cấp C/O cho nông sản xuất khẩu
+ Đằng sau sự tăng giá phi mã của giá sắt thép thời gian qua
+ Các nền kinh tế APEC dự báo đạt mức tăng trưởng trên 6% trong năm 2021