Nội dung chính số ra ngày 28/9/2020
+ Việc tham gia các FTA mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế Việt Nam
+ Hậu COVID-19 là giai đoạn vàng để Việt Nam - Ấn Độ đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng nguyên liệu
+ Việt Nam là nguồn cung nông sản, thực phẩm lý tưởng cho thế giới