+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Sức ép lạm phát tại Mỹ có thể dịu đi trong thời gian tới
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng đi xuống
+ Tín hiệu tích cực từ việc các NH đẩy mạnh huy động vốn qua phát hành trái phiếu