+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Thương mại Việt Nam - EU: Đóng góp tích cực từ EVFTA
+ Giá vàng ít biến động, tỷ giá trung tâm VND với USD tăng nhẹ
+ Mỹ hoan nghênh Việt Nam cam kết giải quyết các quan ngại của Mỹ trong lĩnh vực tiền tệ