Nội dung chính số ra ngày 26/9/2020
+ Anh - điểm sáng nhất trong bức tranh xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm nay
+ Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài
+ IMF lạc quan hơn về dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng bật tăng