* Khẩn trương đánh giá và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
* Kiểm soát chặt chất lượng để vốn tín dụng ngân hàng đến đúng địa chỉ
* Tình hình xuất khẩu tôm và triển vọng
* Nhu cầu nhiên liệu tại châu Á phục hồi không đồng đều