+ Tổng quan thị trường tài chính - ngân hàng
+ Thế giới kỳ vọng vào gói hỗ trợ kinh tế lần hai của Mỹ
+ Giá vàng đi ngang, tỷ giá trung tâm VND với USD giảm nhẹ