+ Bộ Công Thương nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản . . . 
+ Quyết định áp thuế chống bán phá giá sẽ nâng cao sức cạnh tranh cho ngành mía đường Việt Nam
+ Diễn biến giá hàng hóa có phụ thuộc vào Trung Quốc?