Thuốc lá, rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước phải dán tem điện tử
EU thay đổi cách tiếp cận kiểm soát thực phẩm hỗn hợp nhập khẩu
Tác động của đại dịch đến kinh tế toàn cầu còn kéo dài nhiều thập kỷ