+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương trong nỗ lực vượt khó
+ Giá vàng xuống nhẹ, tỷ giá USD ít biến động
+ Cơ cấu lại các TCTD về cơ bản đã hoàn thành các yêu cầu đề ra