+ Tăng cường quản lý giá cả tại các địa phương
+ Tình hình XNK hàng hóa của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng/2021 theo số liệu hải quan
+ Chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu sức ép lớn khi kinh tế phục hồi
+ Vàng lên giá mạnh, USD giảm