+ Quản lý gỗ nhập khẩu, xuất khẩu
+ Xử lý phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển
+ Giá heo bất ngờ giảm sâu trong nửa đầu tháng 10
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 16/10