+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Nam Phi
+ Giá vàng bán ra cán mốc 69 triệu đồng/lượng
+ Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử ở Việt Nam