+ Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
+ Chịu tác động từ dịch Covid-19 nhưng XK nông sản vẫn khả quan trong nửa đầu năm
+ Tổng quan thị trường lợn và thịt lợn
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 16/07